Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind atribuirea unui spațiu pentru desfășurarea activității concesionarului Serviciului public de alimentare cu gaze naturale