Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind completarea art.5 din Hotărârea Consiliului local nr 3 din 21.01.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, a principalilor indicatori tehnico-economici precum și a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul Sistem de Management Integrat al deșeurilor în judetul Prahova