PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind completarea art.5 din Hotărârea Consiliului local nr 3 din 21.01.2012 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Prahova, a principalilor indicatori tehnico-economici precum și a documentelor impuse de Ghidul Solicitantului în vederea accesării fondurilor nerambursabile pentru proiectul Sistem de Management Integrat al deșeurilor în judetul Prahova