Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier al domnului Ciobanu Ionel, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei