Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a Contractului de concesiune înregistrat sub numărul 1225 din 07.03.2012 dintre Consiliul local Tomșani și S.C.Belen Internațional Trading SRL