Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind constituirea Comisiei speciale pentru actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, județul Prahova