Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind continuarea parteneriatului cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului Reabilitarea clădirii în care a funcționat școala veche Magula