Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind declararea Consiliului local Tomșani, județul Prahova, ca legal constituit