Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind delegarea gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tomșani și aprobarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tomșani