Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Comunei Tomșani în Adunarea Generala a Asociațiilor din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova"