Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Comunei Tomșani în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova"