Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Tomșani în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din Școala Gimnazială Prof Dinu Mihail Dan, sat Magula, com Tomșani