Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale "Prof. Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomșani