Hotărârile consiliului local ➠ Hotarare privind desemnarea reprezentanților consiliului local Tomșani în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Prof. Dinu Mihail Dan, sat Magula, com Tomșani