Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tomșani în Consiliul de administrație al Scolii gimnaziale "Prof.Dinu Mihail-Dan", sat Magula, comuna Tomșani