Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Tomșani în Consiliul de admnistrație al Școlii gimnaziale Prof Dinu Mihail Dan