Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind efectuarea documentației tehnice în vederea consolidării și recompartimentării clădirii "Școală veche Magula"