Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind efectuarea evaluării terenului în suprafață de 44.011 metri pătrați situtat în intravilanul satului Loloiasca, proprietate privată a comunei Tomșani, pentru stabilirea valorii de piață