Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului local Tomșani în vederea cumpărării construcției Magazin Coop Loloiasca