Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind implementarea proiectului Înființare și dotare grădiniță în comuna Tomșani, jud Prahova