Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind încetarea Contractului de concesiune înregistrat sub nr 1225 din 07.03.2012 dintre Consiliul local Tomșani și S.C.Belen Internațional Trading SRL, prin renunțare de către concesionar