PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului local nr.61 din 20-11-2015 privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani