Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale cuprinse în Hotărârea Consiliului local nr.61 din 20-11-2015 privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani