Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind inițierea procedurii de concesionare a Bălții Magula