Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind inițierea procedurii de închierere prin licitație publică a suprafeței de 212,41 ha pășune proprietate privata a Comunei Tomșani, județul Prahova