Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract din comuna Tomșani și aprobarea Regulamentului privind stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare