Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a suprafeței de 5.00 ha teren extravilan, aflat în proprietate privată a comunei Tomșani, în vederea desfășurării de activități economice