PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a terenului ocupat de construcțiile proprietatea S.C.Bellen Internațional Trading S.R.L., teren situat în intravilanul satului Loloiasca, în vederea desfășurării de activități economice