Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare a terenului ocupat de construcțiile proprietatea S.C.Bellen Internațional Trading S.R.L., teren situat în intravilanul satului Loloiasca, în vederea desfășurării de activități economice