Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind însușirea propunerii de concesionare pentru un teren proprietate publică a comunei Tomșani, jud Prahova