Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind înușirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei Tomșani, județul Prahova