Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind înușirea Inventarului actualizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Tomșani, județul Prahova