Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind modif Hot. nr. 20 din 30.08.2012 privind organizarea manifestării cultural artistice "ZIUA COMUNEI TOMȘANI"