Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hot.nr 37 din 26.10.2012 privind transmiterea în administrare, către Consiliul de administrație al Școlii gimnaziale Prof. Dinu Mihail Dan, a imobilului în care se desfășoară activitatea