Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind modificarea art 5 din HCL 3 din 31.01.2012 privind aprobarea SF aferent "Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în jud Prahova"