Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.24 din 28.06.2010 privind aprobarea cumpărării terenului necesar amplasării unei stații de pompare a apei