Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind modificarea unor poziții din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, jud Prahova-HCL 65