Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Tomșani, jud Prahova