Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomșani