Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate din cadrul Consilului local Tomșani