Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unor suprafețe de terenuri proprietate privată a comunei Tomșani, situate în intravilanul satelor Loloiasca și Sătucu, în vederea construirii de locuințe