PRIMĂRIA TOMȘANI

JUDEȚUL PRAHOVA

Str.Principala, Nr.24A, Sat Tomșani
Telefon:0244.237.000
Fax:0244.237.205

Hotărârile consiliului local Hotărâre privind organizarea licitației pentru concesionarea unor suprafețe de terenuri proprietate privată a comunei Tomșani, situate în intravilanul satelor Loloiasca și Sătucu, în vederea construirii de locuințe