Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind organizarea manifestării cultural-artistice "ZIUA COMUNEI TOMȘANI"