Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind propunerea Consiliului local Tomșani de acordare a calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pe anul 2014 pentru secretarul comunei Tomșani, județul Prahova