Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind reamenajarea și întreținerea drumurilor locale, precum și a unor terenuri intravilane din patrimoniul comunei