Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Tomșani Prahova pe anul 2015