Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani,jud Prahova pe anul 2015