Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Tomșani județul Prahova pe anul 2015