Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015-HCL-70