Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2013 la nivelul comunei Tomșani, Județul Prahova