Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova