Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2016 la nivelul Comunei Tomșani, jud Prahova