Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind stabilirea și taxelor locale pe anul 2014 la nivelul comunei Tomșani, județul Prahova