Hotărârile consiliului local ➠ Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării proiectului Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public în comuna Tomșani